Kierownik Kursów – Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. Profesor nadzwyczajny i kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”. Od wielu lat w swojej prywatnej praktyce zajmuję się dermatologią estetyczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD) oraz należy do Sekcji Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Autor i współautor licznych prac i doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brał udział w licznych konferencjach i szkoleniach.