Kursy i Szkolenia
Wybrany Kurs*
Dane kontaktowe
Imię* Nazwisko*
Tytuł* Adres e-mail*
Telefon kontaktowy* NPWZ*
Specjalizacja*
Adres korespondencyjny
Ulica i numer* Nr domu/mieszkania*
Kod pocztowy* Miasto*
Województwo*
Dodatkowe informacje
Wykonywany zawód Miejsce Pracy
Dane do faktury
NIP Imię i Nazwisko/Nazwa
Ulica i numer Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy Miasto
Województwo

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na Kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101.
Choć podanie danych osobowych jest dobrowolne, to jednak nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na Konferencję uniemożliwia rejestrację przez internet.

TAK* (zgoda konieczna przy rejestracji przez internet)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celach marketingowych i edukacyjnych przez firmę rflow oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim w tożsamych celach.
 TAK

Zapoznałem się z regulaminem kursu i jednocześnie go akceptuje.
Akceptuje regulamin*