• Organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów naukowych, eventów, targów, wystaw.
 • Świadczenie usług doradczych:
  • opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, opini i zleceń,
  • przygotowywanie analiz i diagnoz,
  • przygotowywanie zaleceń o charakterze opiniodawczym.
 • Wprowadzanie w życie opracowanych zaleceń.
 • Opracowywanie strategii marketingowych.
 • Przygotowywanie planów i narzędzi promocji.
 • Pełnienie funkcji reprezentacyjnych w kontaktach z klientami.
 • Pozyskiwanie sponsorów, klientów, partnerów, pracowników i współpracowników do realizowanych projektów.

Nasza firma koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług dla klientów. Zarówno swoich, jak i klientów naszych klientów. Na Państwa zlecenie chętnie zajmiemy się np. sprzedażą lub promocją Państwa produktów lub organizacją ważnego wydarzenia szkoleniowego, czy promocyjnego.